Porty i usługi portowe

Porty i usługi portowe to jeden z głównych filarów działalności Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.

Czytaj całość

Przemysł stoczniowy

Do głównych celów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego zalicza się wspieranie rozwoju przemysłu stoczniowego.

Czytaj całość

Badania, edukacja, rozwój

Do Klastra należą m.in. Akademia Morska w Szczecinie i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Czytaj całość

Turystyka wodna, rekreacja,

Klaster dąży do zrównoważonego połączenia funkcji turystyczno-rekreacyjnych regionu z rozwojem przemysłów morskich i transportu.

Czytaj całość

Porty i usługi portowe

Przemysł stoczniowy

Badania, edukacja, rozwój

Turystyka wodna, rekreacja, dziedzictwo morskie

Dołącz
do nas!

Skontaktuj się z nami

Publikacje

  1. A. Marchewka, Rozwój powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarki morskiej na przykładzie Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, [w:] H. Salmonowicz, Transport morski w międzynardowych procesach logistycznych, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2012   -  POBIERZ
  2. A. Marchewka, Funkcjonowanie Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego w procesie tworzenia zintegrowanego środowiska gospodarki morskiej, w: Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój, (red.) J. Buko, M. Frankowska, Zeszyty Naukowe Nr 719, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 94, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012 - POBIERZ

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Klaster Morski Pomorza Zachodniego © 2015

geekonauts