Porty i usługi portowe

Porty i usługi portowe to jeden z głównych filarów działalności Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.

Czytaj całość

Przemysł stoczniowy

Do głównych celów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego zalicza się wspieranie rozwoju przemysłu stoczniowego.

Czytaj całość

Badania, edukacja, rozwój

Do Klastra należą m.in. Akademia Morska w Szczecinie i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Czytaj całość

Turystyka wodna, rekreacja,

Klaster dąży do zrównoważonego połączenia funkcji turystyczno-rekreacyjnych regionu z rozwojem przemysłów morskich i transportu.

Czytaj całość

Porty i usługi portowe

Przemysł stoczniowy

Badania, edukacja, rozwój

Turystyka wodna, rekreacja, dziedzictwo morskie

Dołącz
do nas!

Skontaktuj się z nami

Misja i cele

Wizja Klastra zawiera się w następującym stwierdzeniu: Klaster Morski Pomorza Zachodniego jest szeroko znany ze względu na swój dynamizm i siłę; tworzą go – we współpracy z sektorem naukowo badawczym oraz organami władzy i administracji – prężne, nowoczesne firmy mówiące na forach zewnętrznych jednym głosem, dysponujące wciąż rosnącym potencjałem gospodarczym oraz wysoko wykwalifikowanymi kadrami. Klaster stanowi bazę ekspercką oraz liczącego się partnera dla decydentów wszystkich szczebli w kwestiach dotyczących gospodarki morskiej, wpływając w ten sposób na kreowanie morskiej polityki regionu, państwa i wspólnoty europejskie.

Misją klastra jest zbudowanie trwałych więzi i wypromowanie nowego wizerunku zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interesów morskich poprzez harmonizację działań na rzecz wzmocnienia międzynarodowej pozycji konkurencyjnej regionalnych podmiotów branży morskiej

Klaster Morski Pomorza Zachodniego posiada cztery następujące cele strategiczne:

 1. Budowa prężnego ośrodka gospodarki morskiej, będącego jednocześnie zaawansowanym technologicznie węzłem logistycznym dla południowego regionu Bałtyku;
 2. Połącznie w sposób zrównoważony funkcji turystyczno-rekreacyjnych regionu z rozwojem przemysłów morskich i transportu;
 3. Wypromowanie regionu jako uznanej bazy szkoleniowo-naukowej oraz badawczo-rozwojowej dla potrzeb międzynarodowej gospodarki morskiej;
 4. Ustanowienie forum ekspertów gospodarki morskiej, mającego wpływ na tworzenie i weryfikację ustawodawstwa i planów rozwojowych regionu, kraju i Europy.

Powyższe cele strategiczne są realizowane poprzez:

 1. Osiągnięcie masy krytycznej w celu uzyskania i utrzymania dostrzegalności Klastra i jego udziałowców;
 2. Stworzenie więzi partnerskich pomiędzy udziałowcami Klastra, budowanie kultury współpracy i eliminację barier komunikacyjnych, stymulowanie współpracy przedsiębiorców i instytucji w regionie;
 3. Stworzenie bazy danych i forum wymiany informacji pomiędzy podmiotami Klastra,
 4. Tworzenie zbiorów „najlepszych praktyk", benchmarking, wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii;
 5. Przygotowanie i prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
 6. Komercjalizacje osiągnięć naukowych;
 7. Efektywne kształcenie kadr operacyjnych i zarządzających w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane na forum Klastra;
 8. Przyciąganie interesujących firm i młodych talentów do regionu;
 9. Wykreowanie marki Klastra, budowanie marki regionu;
 10. Promocję firm działających w obrębie Klastra oraz wspólnych przedsięwzięć;
 11. Lobbing, współtworzenie polityki morskiej państwa i jej uregulowań prawnych;
 12. Realizowanie wspólnych celów Partnerów Klastra.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Klaster Morski Pomorza Zachodniego © 2015

geekonauts